Úspora energie, díky které snížíte vaše náklady

Tepelná čerpadla

Zabýváme se instalacemi tepelných čerpadel, zejména jako doplňkového zdroje tepla pro bytové domy s vysokou cenou tepla. Jedná se o velmi efektivní způsob, jak uspořit vysokou část provozních nákladů při relativně nízké investici. Nejvhodnějšími objekty pro realizaci tepelného čerpadla jsou domy, které mají vysokou cenu tepla a jsou již zatepleny. V takovýchto případech vychází návratnost investice 4-8 let. Na instalacích tepelných čerpadel spolupracujeme se společností Tronic control, jakožto nositelem projekčního a realizačního know-how a výrobcem vlastních regulačních systémů.

Tronic control

Energetické úspory se zárukou

Pro bytové domy, které procházejí revitalizací objektu nabízíme na trhu jedinečnou službu. S našimi partnery Dům plný úspor a Intoza jsme vyvinuli na základě zkušeností s metodou EPC (Energy Performance Contracting) systém garance energetických úspor. Proces začíná vypracováním energetického manuálu, který stanoví výši energetické úspory. Pokud se rozhodněte projít procesem revitalizace s naším partnerem, který dohlíží na kvalitu provedení prací, je vám výše úspory garantována a v případě jejího nedosažení rozdíl proplacen.

Intoza

Regulace otopné soustavy, přivodu/zdroje tepla, rozvodu teplé vody

Pro správný chod otopné soustavy je důležité její vyregulování a správná regulace zdroje tepla. Vyregulování otopné soustavy je zejména důležité po zateplení objektu. Otopná soustava je nastavena na původní stav objektu, ale zateplením se jeho vlastnosti a potřeby výrazně změní. Je tak potřeba otopnou soustavu správně nastavit, aby nedocházel o k přetápění a tak k plýtvání tepla.

Dalším místem, kde je vhodné provést regulaci je přivod/zdroj tepla. Ať už se jedná o nastavení ekvitermní křivky, nebo omezení množství dodaného tepla, může tímto zásahem dojít k výrazné úspoře nákladů na vytápění. V zájmu dodavatele tepla je dodávat tepla co nejvíce. V zájmu provozovatele objektu je odebrat přesně tolik tepla, kolik potřebuje. Kvalitní regulace hájí zájmy provozovatele objektu.

Významnou úsporu provozních nákladů může přinést i nastavení správné cirkulace a časování oběhu teplé vody v objektu.

Společně s našími partnerem Tronic control, jakožto výrobcem vlastních regulačních systémů se zabýváme kompletním řešením pro daný objekt tak, aby zdroj tepla, otopná soustava a rozvod teplé vody fungoval co nejefektivněji.

Tronic control

Úspory těsností otvorových výplní

Spolupracujeme se společností Uni-Hold na správné údržbě otvorových výplní. Správnou údržbou otvorových výplní se výrazně zvyšuje jejich životnost a zamezuje se nežádoucímu „táhnutí“ oken a tak zbytečným únikům energie.

Unihold

Levnější dodávky energií

Pro objekty, které spotřebovávají větší množství zemního plynu, nebo elektrické energie, prověřujeme možnost přechodu na levnějšího dodavatele. Pouze administrativním úkonem, bez investičních nákladů, se tak dají ušetřit nemalé provozní náklady.

Rekuperace teplé vody

Rekuperace teplé vody je v našich končinách relativně neznámou technologií, ale ve skandinávii je již standardem. Může se jednat o malé instalace „lokálních rekuperací“ do rodinných domů, bytů, bytových domů až po instalace „centrální“ pro provozy spotřebovávající větší množství teplé vody.

Nízkoenergetické a Pasivní domy

Pro novostavby i rekonstrukce vypracováváme energetické koncepce, navrhující vhodná řešení pro daný objekt z hlediska spotřeby energií a následných nákladů na provoz objektu. Pro investory , projektanty, architektonické kanceláře a developery tvoříme návrhy energetických řešení objektů. Zabýváme se objekty od velikosti rodinných domů po komplexy budov.

Solární energie

Solární energie, ať už ve formě ohřevu teplé vody, ohřevu vody na vytápění nebo výroby elektrické energie je relativně specifickou kategorií úspor energií. Rozodnutí, zda je investice do solárních nebo fotovoltaických kolektorů výhodná, je poměrně komplikované a závisí na mnoha okolnostech. Našim klientům s tímto rozhodnutím pomáháme a předkládáme jim všechny důležité podklady pro toto rozhodnutí.

Rekuperace teplého vzduchu

Rekuperace teplého vzduchu je technologie nejen pro pasivní domy. Výhodnou není jen výrazná úspora energie, ale také čistota přiváděného vzduchu. Vzhledem ke stavebním nárokům na instalaci se jedná spíše o technologii vhodnou pro novostavby, nicméně je vhodné zvážit instalaci i ve stávajících objektech.

Máte zájem o tuto službu? potřebujete poradit?

Neváhejte a kontaktujte nás. Ozveme se Vám co nejdříve to půjde!

Preferujete raději telefonický kontakt? Zavolejte nám na číslo +420 732 728 737 nebo na číslo +420 739 510 229.