Nízkoenergetické rekonstrukce

1) A – Energetická studie

Vypracováváme studie, zabývající se návrhem vhodných energeticky úsporných opatření objektu.

Vyčíslujeme náklady a přínosy jednotlivých opatření. Na základě těchto informací se investor může rozhodnout zda a jaká provede energeticky úsporná opatření. K návrhu opatření přistupujeme komplexně, zvažujeme opatření stavebního charakteru, měření a regulace, úpravy technických zařízení budovy a provozní opatření. Studie zpracováváme „na míru“ dle požadavků zákazníka.

Orientační cena: individuálně

1) B – Energetický manuál

Energetický manuál je dokument obsahem se blížící energetickému auditu, ale je zhotoven v laicky srozumitelné a graficky názorné podobě.

Energetický manuál zpracováváme zejména pro bytové domy, a slouží jako podklad pro rozhodnutí obyvatel domu, zda a jaká nejen energeticky úsporná opatření na objektu provést. Proces vyhotovení energetického manuálu začíná sběrem podkladů (spotřeby energií, stávající projektová dokumentace), návštěvou a průzkumem objektu, analýzou stávajícího stavu týmem odborníků na jednotlivé profese (stavbaři, technologové, energetici) a následným návrhem nejvhodnějšího řešení pro daný objekt s ohledem na stavební řešení objektu, řešení zdrojů tepla a jejich regulace.

Výsledkem je laicky srozumitelná studie, kterou následně prezentujeme na shromáždění vlastníků bytových jednotek. Na konci procesu je rozhodnutí, za investovat do revitalizace objektu.

Orientační cena: 30.000 – 40.000 Kč

2) Projektová dokumentace

Zpracováváme projektové dokumentace, zejména pro zateplení a revitalizace objektů. Projektovou dokumentaci zpracováváme ve třech úrovních.

1) Projektová dokumentace pro stavební povolení

Orientační cena: 35.000 – 55.000 Kč

2) Projektová dokumentace pro stavební povolení + prováděcí detaily

Orientační cena: 55.000 – 80.000 Kč

3) Prováděcí projektová dokumentace

Orientační cena: 90.000 – 140.000 Kč
Orientační cena: 10.000 – 20.000 Kč

Pro vaši rekonstrukci zajistíme všechna potřebná povolení – cena nezahrnuje správní poplatky

Doporučujeme nezpracovávat dokumentaci pouze v rozsahu pro stavební povolení, ale doplnit ji i konkrétními detaily řešení daného objektu tak, aby bylo stavební firmě stanoveno správné a kvalitní řešení.

3) Technický dozor investora (TDI)

Provádíme technický dozor při realizaci stavby

Technický dozor je důležitou součástí procesu rekonstrukce objektu. Kvalitní technický dozor má velmi pozitivní vliv na kvalitu provedení.

Orientační cena: individuálně, dle počtu návštěv a vzdálenosti

Máte zájem o tuto službu? potřebujete poradit?

Neváhejte a kontaktujte nás. Ozveme se Vám co nejdříve to půjde!

Preferujete raději telefonický kontakt? Zavolejte nám na číslo +420 732 728 737 nebo na číslo +420 739 510 229.