Energetický audit

K Energetickému auditu přistupujeme jako k procesu analýzy stávajícího stavu budovy a hledání možností energetických úspor a navržení způsobů jejich realizace.

Energeticky úsporné návrhy poté sestavujeme do smysluplných celků a hodnotíme jejich ekonomickou efektivitu. Energetický audit poté slouží jako podklad pro rozhodnutí investora, zda realizovat energeticky úsporná opatření.

Energetický audit je také potřebnou součástí žádosti o dotace na energetické úspory z fondů MPO, MŽP nebo MMR.

Zaměřujeme se především na energetické audity pro žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU, SFŽP, regionálních fondů a pro žádosti o dotace z programu PANEL. Zpracováváme energetické audity, které jsou potřebné pro žádost o úvěr, při žádosti o dotaci na projekt, nebo slouží jako podklad pro vyhodnocení proveditelnosti podnikatelského záměru.

Orientační cena: individuálně

Termovize

Pro odhalení tepelných mostů v obalových konstrukcích objektu používáme termovizní měření.

Toto měření slouží zejména k odhalení slabých míst tepelně-izolační obálky objektu a může tak poukázat na problémy, které je potřeba řešit. Tímto měřením je také možné objevit nedostatky při realizaci objektu, důsledky špatné projekce objektu, případně nedodržení projektu jako takového (např. použití nekvalitních materiálů nebo nesprávné technologie).

Zpracováváme termovizní měření včetně vyhodnocení snímků, analýzy příčiny problémů a principielního návrhu možného řešení problému. Pro toto vyhodnocení využíváme náš tým odborníků, který má praktické zkušenosti s poruchami staveb. Nejedná se tak pouze o „vyfocení„ objektu termokamerou, ale o analýzu konstrukcí s použitím termokamery. Díky takovémuto přístupu bývá naše termovizní měření mírně finančně náročnější, nicméně daleko přínosnější, než pouhé vyfocení.

Orientační cena: 5.000Kč + doprava(v rozsahu 10 vyhodnocených snímků)

Máte zájem o tuto službu? potřebujete poradit?

Neváhejte a kontaktujte nás. Ozveme se Vám co nejdříve to půjde!

Preferujete raději telefonický kontakt? Zavolejte nám na číslo +420 732 728 737 nebo na číslo +420 739 510 229.