Členy našeho týmu

jsou i zkušení odborníci na žádosti o dotace z fondů evropské unie, kteří najdou tu pro vás nejvhodnější dotační příležitost a zajistí úspěšný proces administrace.

Primárně zpracováváme Energetický audit (Energetický posudek) pro potřeby daných dotací tak, aby vámi zamýšlená úspora energií splňovala podmínky dotačních programů.

1) Zelená úsporám (dotace pro bydlení)

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.

V Programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

Do programu zařadí práce započaté od 1. ledna 2013, žádosti o dotaci na rekonstrukci domu budou občané moci podávat od srpna 2013. Výzva pro bytové domy v roce 2013 ani 2014 nebude vyhlášena.

2) Panel 2013+ (dotace pro bydlení)

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

Úrok – již od Referenční sazby Evropské komise, která je od 1. března 2013 0,88% p.a.

Fixace úroku – po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let.

Zajištění – standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru

3) Operační program životní prostředí (dotace zejména pro veřejný sektor)

Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice. Žadatelem o přidělení příspěvku na ekologické projekty se může stát téměř každý.

Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím. Dotace může dosahovat až 90 % z celkových způsobilých výdajů na projekt.

Žádosti o dotaci je možno podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory. Průběžně aktualizovaný předběžný plán výzev i právě otevřené výzvy jsou zveřejňovány na www.opzp.cz v sekci Nabídky dotací.

4) Operační program podníkání a inovace (OPPI) – Ekoenergie (dotace pro podnikatele)

Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice. Žadatelem o přidělení příspěvku na ekologické projekty se může stát téměř každý.

Chcete snížit výdaje na energie ve Vašem podniku? Chcete obměnit staré technologie za nové a úspornější? Chcete vyrábět elektrickou nebo tepelnou energii z obnovitelných zdrojů? Jste malý nebo střední podnik a Váš projekt chystáte mimo hl. m. Prahu? Pak můžete požádat o podporu z programu Eko-energie.

Články a aktuality ze světa dotací a tepelné techniky

Všechny články

Pro potřeby programu Nová zelená úsporám provádíme tyto činnosti

Zelená úsporám

Oblast a zateplování

1) Předběžná energetická studie (PES)

Jedná se o předběžnou studii, která orientačně ukáže, do jaké dotační hladiny programu Zelená úsporám je možné objekt dostat a s jakou investiční náročností. V případě, že u nás po prostudování studie objednáte i další části (EP, PD, ADMIN), je tato studie zdarma.

Orientační cena:
(dle komplikovanosti objektu):
Rodinný dům:
5.000 Kč
Bytový dům:
7.000 Kč

Jako podklad pro vypracování studie potřebujeme stávající projektovou dokumentaci objektu, alespoň v nějaké orientační podobě, ze které bude znatelná geometrie objektu a materiál jednotlivých konstrukcí. V případě, že nemáte žádné podklady, je možno objekt zaměřit laserem (finanční příplatek), případně pokud je ojekt „jednoduchý“ je toto možné provést náčrtkem a osobní konzultací.

2) Energetický posudek (EP)

jedná se o oficiální energetický výpočet podávaný k žádosti Zelená úsporám, dle kterého je určována finanční hladina dotace. Navrhujeme úpravy objektu tak, aby splňovaly vámi vytyčenou hladinu dotace, nebo aby byly co nejvíce ekonomicky efektivní v poměru cena / výkon.

Orientační cena:
(dle komplikovanosti objektu):
Rodinný dům:
7-15.000 Kč
Bytový dům:
10-25.000 Kč
3) Projektová dokumentace (PD)

Jedná se o nezbytnou část dokumentace pro podání žádosti o dotaci Zelená úsporám. Požadovaný je projekt stávajícího stavu objektu a navrhovaného stavu objektu. Projektová dokumentace splňující podmínky programu zelená úsporám zpravidla není dostačujícím podkladem pro realizaci objektu. Zpracováváme projektovou dokumentaci v podrobnosti pro potřeby programu Zelená úsporám, nebo rozšířenou verzi s realizačními detaily.

Projektová dokumentace pro potřeby Zelené úsporám: Rodinný dům:
7-20.000 Kč
Bytový dům:
individuálně
Projektová dokumentace pro potřeby Zelené úsporám, rozšířena o realizační detaily: Rodinný dům:
10-25.000 Kč
4) Administrace žádosti (ADMIN)

Provádíme kompletní podávání žádosti. Díky naším četným zkušenostem z předchozí verze programu vám ušetříme mnoho práce, starostí a čekání.

Orientační cena: Rodinný dům:
5.000 Kč
Bytový dům:
9.000 Kč
5) Technický dozor investora (TDI)

Provádíme technický dozor při realizaci stavby

Orientační cena: Rodinný dům: individuálně, dle počtu návštěv a vzdálenosti Bytový dům: individuálně, dle počtu návštěv a vzdálenosti
6) Dokládání žádosti po realizaci (DOKLAD)

Provádíme kompletní dokládání žádosti po realizaci opatření. Díky našim četným zkušenostem z předchozí verze programu vám ušetříme mnoho práce, starostí a čekání.

Orientační cena:
(dle komplikovanosti objektu):
Rodinný dům:
5.000 Kč
Bytový dům:
9.000 Kč
Výše uvedené činnosti provádíme i pro oblasti dotace B (Výstavba pasivních domů) a C (výměna zdroje vytápění), pro konkrétní postup nás prosím kontaktujte.

Máte zájem o tuto službu? potřebujete poradit?

Neváhejte a kontaktujte nás. Ozveme se Vám co nejdříve to půjde!

Preferujete raději telefonický kontakt? Zavolejte nám na číslo +420 732 728 737 nebo na číslo +420 739 510 229.