Energomex

je společnost tvořena týmem odborníků v oblastech tepelné techniky, energetiky, technických zařízení budov a projekce revitalizace pozemních staveb. Zabýváme se energetikou staveb ve všech jejích oblastech.

Naším cílem

je snížit vaše náklady na energie. Zabýváme se energetikou staveb ve všech jejích oblastech.
U novostaveb od návrhů koncepce energeticko-ekonomického systému budovy, po hodnocení energetické náročnosti hotového projektu budovy. U stávajících objektů se zaměřujeme na úspory energií a tím i financí všemi ekonomicky efektivními způs oby. Od návrhu zateplení objektu přes úspory technologiemi budovy po získání levnějšího dodavatele energií.
Vypracováváme dokumenty potřebné pro stavební povolení, pro čerpání dotací, nebo pro informaci investora o budoucím energeticko-ekonomickém provozu objektu.

Dotace

pro podnikatele a dotace pro veřejné budovy (veřejný sektor)

Primárně zpracováváme Energetický audit (Energetický posudek) pro potřeby daných dotací tak, aby vámi zamýšlená úspora energií splňovala podmínky dotačních programů. Členy našeho týmu jsou i zkušení odborníci na žádosti o dotace z fondů evropské unie, kteří najdou tu pro vás nejvhodnější dotační příležitost a zajistí úspěšný proces administrace.